ติดต่อเรา / สอบถามห้องพัก

โรงแรม เดอะมันตรินี เชียงราย

292/13 หมู่ที่ 13 ถนนพหลโยธิน 
ตำบล รอบเวียง อำเภอ เมืองเชียงราย
จังหวัด เชียงราย 57000

 + 66 53 601 555

info@mantrini.com

@mantrini

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.